Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 16-16-16 KING (50kg)
NPK 16-16-16 KING (50kg) NPK 16-16-16 KING (50kg)

NPK 16-16-16 KING

Thành phần:
- Đạm tổng số 16%
- Lân hữu hiệu 16%
- Kali hữu hiệu 16%

 

 

- THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH LÀM BÔNG
- TRÁI LỚN ĐỀU VÀ KHÔNG BỊ RỤNG
- THÚC ĐẨY TRÁI LỚN NHANH
- TĂNG CHẤT LƯỢNG TRÁI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png