Chi Tiết Sản Phẩm

CHÍN CHẮC TỚI CẬY.HT


- Đạm tổng số(Nts):             5%
- Lân hữu hiệu (P2O5hh):      5%
- Kali hữu hiệu (K2Ohh):    8%
- pHH O: 7 - Tỷ trọng :    1,2

 

Cây lúa: Bón 2-3 lần/vụ. Pha 25-30 ml/25 lít  nước tưới gốc cho 360m /lần.

- CHÍN CHẮC TỚI CẬY là sản phẩm ưu việt, rất mát cho lúa, là nguồn dưỡng chất dễ tiêu nên lúa hấp thụ rất nhanh.

- Lá đòng xanh, làm tăng khả năng chuyển hóa dinh dưỡng về nuôi hạt, làm cho hạt no đầy và no tới cậy.

- Đặc biệt tăng đề kháng cho cây, phục hồi rất nhanh sau khi bị sâu rầy gây hại.

- Tăng cường tích lũy chất khô làm thành vỏ trấu cứng 
chắc mẩy, vàng sáng nên hạn chế quá trình xâm nhập nấm bệnh, gây ra hiện tượng lem lép hạt.

Sản phẩm khác

back-to-top.png