Tin tức

Bà con nông dân chia sẻ cảm nghĩ về hiệu quả và chất lượng sản phẩm của Hiệp Thanh

- Cải tạo đất bạc màu, đất trồng cây lâu năm.
- Rễ cây phát triển mạnh, lá xanh dày bóng.
- Giúp đất tơi xốp và màu mỡ, giảm 30% lượng phân hóa học

 

Các bài viết khác

back-to-top.png