Chi Tiết Sản Phẩm

VUA TRỔ THOÁT .HT


- Đạm tổng số(Nts):             5%
- Lân hữu hiệu (P2O5hh):    10%
- Kali hữu hiệu (K2Ohh):   5%
- pHH O: 9 - Tỷ trọng :    1,215

 

Cây lúa: Bón 2-3 lần/vụ. Pha 25-30 ml/25 lít nước tưới gốc cho 360m /lần.

- Tăng năng suất trong thời kỳ cong trái me, lá đòng ảnh 
hưởng rất lớn trong thời kì này. 
- Cung cấp trực tiếp từ lá đòng về nuôi hạt, làm cho hạt 
no đầy và no tới cậy
- Lá đòng xanh, làm tăng khả năng chuyển hóa dinh dưỡng 
về nuôi hạt, làm cho hạt no đầy và no tới cậy.
- Đặc biệt tăng đề kháng cho cây, phục hồi rất nhanh sau 
khi bị sâu rầy gây hại.

Sản phẩm khác

back-to-top.png