Chi Tiết Sản Phẩm

VÔ GẠO NHANH .HT


- Đạm tổng số(Nts):             5%
- Lân hữu hiệu (P2O5hh):      5%
- Kali hữu hiệu (K2Ohh):    8%
- pHH O: 7 - Tỷ trọng :    1,2

 

Cây lúa: Bón 2-3 lần/vụ. Pha 25-30 ml/25 lít nước, phun ướt đều trên ruộng.

 

- Lá đòng xanh, xanh gié lúa, làm tăng khả năng chuyển 
hóa dinh dưỡng về nuôi hạt, vô gạo nhanh , hạt no nóc
- Đặc biệt tăng đề kháng cho cây, phục hồi rất nhanh sau 
khi bị sâu rầy gây hại.
- Tăng cường tích lũy chất khô làm thành vỏ trấu cứng 
chắc mẩy, vàng sáng nên hạn chế quá trình xâm nhập 
nấm bệnh, gây ra hiện tượng lem lép hạt.

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png