Chi Tiết Sản Phẩm

VI LƯỢNG HIỆP THANH 1 (TÚI 10KG)
VI LƯỢNG HIỆP THANH 1 (TÚI 10KG) VI LƯỢNG HIỆP THANH 1 (TÚI 10KG) VI LƯỢNG HIỆP THANH 1 (TÚI 10KG)

VI LƯỢNG HIỆP THANH 1 (TÚI 10KG)

 

- Lúa nở bụi, rễ ăn sâu, Chín chắc tới cậy

- Rễ đồng bộ phát triển mạnh

- Lá bóng, xanh dày

- Tăng tỷ lệ đậu trái non

- Chống sượng trái, nứt trái

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png