Chi Tiết Sản Phẩm

UREA-AVL HAPPY TREE (40KG)
UREA-AVL HAPPY TREE (40KG) UREA-AVL HAPPY TREE (40KG)

Thành phần:

- Đạm tổng số: (Nts): 46%;

- Biuret: 1,2%;

- Độ ẩm: 1%. 

 

 

 

 

 

Cách dùng UREA - AVL

1. Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300kg/ha/lần

2. Nhóm cây rau màu: bón 100-170kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi geo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 100-200 kg/ha/lần. bón 2-3 lần/năm. Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa với liều dùng 0,3 - 1kg/gốc/lần. bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. bón 200-250 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cay cảnh: bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 200-400kg/ha/lần.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png