Chi Tiết Sản Phẩm

Urea 46 AVL ( Urê hạt đục )

Thành phần:
- Đạm tổng số 46%
- Biuret: < 1.2%
- Độ ẩm: < 1%
- Zn, B, Co, Cu, Mn, Fe

- Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300 kg/ha/lần.

 - Nhóm cây rau màu: Bón 100-200 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.
 - Cây ăn quả: bón 100-170 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.
 - Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/ năm. Bón từ 200-250 kg/ha/lần
 - Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa với liều dùng 0,3 - 1kg/gốc/lần. Bón 2-3 lần/năm
- Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3lần/năm. Bón 200-250 kg/ha/lần.
- Nhóm hoa, cây cảnh: bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón từ 200-400 kg/ha/lần.

1. Thúc trái lớn nhanh

2. Tăng năng suất cây trồng

Sản phẩm khác

back-to-top.png