Chi Tiết Sản Phẩm

TO BẸ NỞ BỤI .HT


- Đạm tổng số(Nts):             5%
- Lân hữu hiệu (P2O5hh):    10%
- Kali hữu hiệu (K2Ohh):   5%
- pHH O: 9 - Tỷ trọng :    1,215

 

Cây lúa: Bón 2-3 lần/vụ. Pha 25-30 ml/25 lít nước tưới gốc cho 360m /lần.

- Sử dụng vào giai đoạn cây con, cây đang tăng sinh khối, 
giúp cây đầm chồi nhanh, đẻ nhánh, phát đọt mạnh, tạo 
ra năng suất cao cho cây trồng.
- Nhú đọt nhanh, mầm mập, xanh lá, mướt lá, nở bụi, nở 
cọng, trắng cọng, to bẹ.
- Hỗ trợ tổng hợp chất hữu cơ, hạ phèn nhanh cải tạo đất.
- Giúp cho cây phát triển đồng đều, to khỏe mạnh, hạn chế 
sâu bệnh trong thời tiết khắc nghiệt

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png