Chi Tiết Sản Phẩm

PHÂN BÓN LÁ MKP 0-52-34(BỔ SUNG CHẤT TT30)

P2O5 52%,

K2O 34%

 

+ Phân hóa mầm háo thúc lá mau gìa, giúp cây ra hóa hạn chế tược non.

+ Trái to có màu sắc đẹp

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png