Chi Tiết Sản Phẩm

NUTRIMIXUSA
NUTRIMIXUSA NUTRIMIXUSA

Chất hữu cơ 50%; Đạm tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; Lưu huỳnh (S): 8%; 
Axit humic: 3,4%; Tỷ lệ C/N: 12%; pHH2O: 7%; Độ ẩm: 30%

1. Cây lương thực, cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày: 300 kg/ha/vụ. 
Chia ra bón 3 lần/vụ. Bón lót trước khi gieo trồng, sau trồng 10-15 ngày và 
30-35 ngày.

2. Cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả: 250-400 kg/ha/năm, chia 

bón 3 lần/năm. Bón vào giai đoạn đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 

 

- Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu và tơi xốp.
- Kích thích bộ rễ phát triển mạnh, sinh trưởng tốt
- Nâng cao năng suất và giá trị nông sản.

Sản phẩm khác

back-to-top.png