Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 6-30-30 TE 500g

Đạm tổng số (Nts): 6%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 30%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%;
Độ ẩm: 5% 

Sản phẩm khác

back-to-top.png