Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 33-11-11 TE 500g


Đạm tổng số(Nts): 30%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; 
Độ ẩm: 5%. Phụ gia vừa đủ 33.11.11. 

Pha 200g/200 lít nước (hoặc 1000g/800 lít nước) phun qua lá . 

 

- Phân bón lá giúp tăng sức sống cho cây trồng, làm cây đâm chồi đẻ nhánh nhiều
bộ lá cây xanh và quang hợp mạnh. Gia tăng sức đề kháng của cây trồng.
- Làm cây đâm chồi, nhú đọt nhanh, mập chồi và giúp lá xanh mướt bóng lá.
- Giúp cây trồng đẻ nhánh nhiều, tăng tỉ lệ trổ bông tăng năng suất.

Sản phẩm khác

back-to-top.png