Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 23-23-0 HAPPY TREE (50KG)
NPK 23-23-0 HAPPY TREE (50KG) NPK 23-23-0 HAPPY TREE (50KG)

NPK 23-23-0 HAPPY TREE (50KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 23%
- Lân hữu hiệu 23%
- Kali hữu hiệu 0%

- Độ ẩm 4%

 

 Cách dùng NPK 23-23-0 HAPPY TREE (50KG)

1. Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300 kg/ha/lần.

2. Nhóm cây rau màu: Bón 100-200 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 100-170 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. Bón giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. Bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa. với liều dùng 0,3-1 kg/gốc/lần. Bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. Bón 200-250 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cây cảnh: Bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 150-250 kg/ha/lần.

1. Cây nhanh đâm chồi, đẻ nhánh nhiều

2. Cây nhanh phục hồi sau thu hoạch trái

3. Bông mập, trái đều, trái lớn nhanh

4. Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png