Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 20-5-6 HAPPY TREE (50KG)
NPK 20-5-6 HAPPY TREE (50KG) NPK 20-5-6 HAPPY TREE (50KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 20%
- Lân hữu hiệu 5%
- Kali hữu hiệu 6%
- Độ ẩm 5%
 

 

 

 

Cách dùng HT NPK 20-5-6

1. Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300kg/ha/lần

2. Nhóm cây rau màu: bón 100-200kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi geo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 300-500 kg/ha/năm. bón 2-3 lần/năm. Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa với liều dùng 1 - 3kg/gốc/lần. bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. bón 200-250 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cay cảnh: bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 150-250kg/ha/lần.

- Cây phục hồi nhanh sau thu hoạch

- Tăng năng suất cây trồng

- Chống chịu với thời tiết khó khăn

- Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png