Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 20-10-10 HAPPY TREE (50KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 20%
- Lân hữu hiệu 10%
- Kali hữu hiệu 10%

- Độ ẩm 5%

 

 

 Cách dùng HT NPK 20-10-10:

- Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ.

Pha 250 -300g/250 lít nước tưới gốc cho 360m2/lần
 - Nhóm cây rau màu: pha 25-30g/25lít nước tưới gốc cho 250m2 .
  Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.
 - Cây ăn trái: pha 25 - 30g/25lít nước, tưới 150m2/lần. bón 2-3 lần/năm. 
   Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái 
 - Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/ năm 
  Pha 25-30g/25 lít nước tưới cho 250m2. 
 - Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu giữa và 
 - cuối mùa mưa với liều dùng pha 1g/0,5-1lit1/gốc/lần. Bón 2-3 lần/năm 
- Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3lần/năm. Pha 25-30g/25lít tưới 360m2/lần. 
 - Nhóm hoa, cây cảnh: bón 3-4 lần/năm,pha 20-25g/25lit nước tưới 360m2/lần 

- Cây nhanh đâm chồi, đẻ nhánh nhiều

- Cây nhanh phục hồi sau thu hoạch trái

- Bông mập, trái đều, trái lớn nhanh

- Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

Sản phẩm khác

back-to-top.png