Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 17-7-22 HAPPY TREE (50KG)
NPK 17-7-22 HAPPY TREE (50KG) NPK 17-7-22 HAPPY TREE (50KG)

NPK 17-7-22 HAPPY TREE (50KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 17%
- Lân hữu hiệu 7%
- Kali hữu hiệu 22%

- Độ ẩm 5%

 Cách dùng NPK 17-7-22 HAPPY TREE (50KG)

1. Nhóm cây lương thực: bón 1-2 lần/vụ. Bón từ 150 -200g/kg/ha/lần. Giai đoạn sau khi gieo 40-50 ngày.

2. Nhóm cây rau màu: Bón 250 - 300 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 250-300 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. Bón giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. Bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa. Lượng bón 2-3 kg/cây/năm. Bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. Bón 150-200 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cây cảnh: Bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 150-250 kg/ha/lần.

1. Cây nhanh đâm chồi, đẻ nhánh nhiều

2. Cây nhanh phục hồi sau thu hoạch trái

3. Bông mập, trái đều, trái lớn nhanh

4. Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png