Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 16-16-8 HAPPY TREE (50KG)
NPK 16-16-8 HAPPY TREE (50KG) NPK 16-16-8 HAPPY TREE (50KG)

NPK 16-16-8 HAPPY TREE (50KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 16%
- Lân hữu hiệu 16%
- Kali hữu hiệu 8%

- Độ ẩm 5%

 

 Cách dùng NPK 16-16-8 HAPPY TREE (50KG)

1. Nhóm cây lương thực: Thời kỳ cây con bón 150-250 kg/ha.

2. Nhóm cây rau màu: Thời kỳ cây con bón 150-250 kg/ha.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 150-300 kg/ha.

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản, sau thu hoạch;

- Sử dụng trước khi xiết nước để hình thành mầm hoa nhiều;

- Sử dụng khi cần tạo mầm hoa.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía): bón 150-250 kg/ha

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón 150-300 kg/ha/lần.

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản, sau thu hoạch;

- Sử dụng trước khi xiết nước để hình thành mầm hoa nhiều;

- Sử dụng khi cần tạo mầm hoa.

6. Nhóm hoa, cây cảnh: Bón 3-5 lần/năm, bón 150-250 kg/ha/lần.

1. Cây ra hoa, đâm chồi mạnh

2. Tăng tỉ lệ đậu  bông đậu trái

3. Trái lớn nhanh, chất lượng cao

4. Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png