Chi Tiết Sản Phẩm

NPK 10-60-10 TE 1Kg


Đạm tổng số(Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 50%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; 
Độ ẩm: 5%, Phụ gia và trung vi lượng vừa đủ  10.60.10 .

Sản phẩm khác

back-to-top.png