Chi Tiết Sản Phẩm

KALI  ISRAEL

K2Ohh 61% MIN

MOISTURE 1% MAX

- Cây lương thực: 200 - 300 kg/ha/lần, bón vào giai đoạn trước gieo trồng 10 - 15 ngày 
và trước thu hoạch 30 - 40 ngày. 
- Cây ăn quả: 100 - 170 kg/ha/lần, bón vào giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái 
và nuôi trái.
- Cây công nghiệp dài ngày: 0,3 - 1,0 kg/gốc/lần, bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Giúp cây chắc khoẻ, chống đổ ngã tốt.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Thích hợp mọi loại đất, mọi loại cây trồng.
- Chắc trái , nặng hạt, giúp cây chịu hạn

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png