Chi Tiết Sản Phẩm

HT HUMIC (GA3) 5KG

HT - HUMIC

AXIT HUMIC 65%;

Bo 2000PPM.

PHH20: 7

Độ ẩm : 25%

BỔ SUNG CYTOKININ, MOLYPDEN, B1 Bo, NAA VÀ GA3

 

- Cây lương thực (lúa, ngô...): bón 300kg/ha/vụ, bón 1 lần/vụ khi làm đất,

      chuẩn bị gieo (cấy).

- Cây rau màu (cà chua, dưa hấu, rau ăn lá...): lượng bón 300kg/ha/vụ, bón 1 

  lần/vụ khi gieo trồng

- Cây ăn quả (thanh long, sầu riêng, xoài...): bón 500kg/ha/vụ, bón 1 lần/vụ

  sau khi thu hoạch vụ trước.

- Cây công nghiệp (cà phê, chè, điều...): bón 500kg/ha/vụ, bón 2-3 lần/năm

  sau khi thu hoạch vụ trước.

Chú ý: Lượng bón tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cây.

+ Siêu ra rễ, kích thích ra đọt

+ Hạn chế vàng lá, lớn trái tối đa, hạ phèn và đất tơi xốp

+ Rễ phát triển mạnh, trái lớn đẹp.

Sản phẩm khác

back-to-top.png