Chi Tiết Sản Phẩm

HT GROW+

- Thành phần: Chất hữu cơ 28%; Đạm tổng số (Nts): 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1.5%; 
Lưu huỳnh (S): 10%; Axit humic: 3,4%; Tỷ lệ C/N: 12%; pHH2O: 7%; Độ ẩm: 30%

1. Nhóm cây lương thực: Bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300kg/ha/lần.
2. Nhóm cây ăn quả: Bón từ 100-170kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. 
Giai đoạn trước khi ra hoa sau khi đậu trái và nuôi trái.
3. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: Bón 2-3 lần/năm. 
Bón 200-250 kg/ha/lần

 

- Tăng năng suất, cải thiện chất lượng nông sản.
- Giúp cây xanh lá, tái tạo diệp lục tố, kích ra rễ tốt .
- Tạo bộ rễ khoẻ tăng kích cỡ củ, quả, hạt.
- Giúp cây trồng cứng cáp, lá đứng thẳng, tăng khả năng quang hợp 
và đẻ nhánh.
- Hạn chế sâu bệnh trong thời tiết bất lợi. Giảm chi phí thuốc BVTV

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png