Chi Tiết Sản Phẩm

HAPPY TREE 55 (20.20.15) 25KG

 HAPPY TREE 55(20.20.15)(25KG)

Thành phần:
- Đạm tổng số 20%
- Lân hữu hiệu 20%
- Kali hữu hiệu 15%

- Độ ẩm: 5%

 

Hướng dẫn sử dụng:


- Bón cho cây luong thực: bón 150-200 kg/ha/lần, bón 2-3 lầnn /vụ


- Cây lúa:


+ Bón sau sạ 7-10 ngày:100 - 150kg/ha 


+ Bón sau sạ 18-25 ngày:150 - 200kg/ha 


+ Bón sau sạ 40-45 ngày:100 - 120kg/ha 


 - Nhóm cây rau màu: bón 500 -1000kg/ha/vụ, chia 2-3 lần/vụ 


 - Nhóm cây an trái: bón 600 -1000kg/ha/vụ, chia 3-4 lần/vụ 


 - Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 150 -200kg/ha/vụ, 


 - Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón 650 -850kg/ha/vụ 


 - Nhóm cây luu gốc: bón 150 -200kg/ha/vụ, chia 2-3 lần/năm 


 - Nhóm hoa, cây cảnh: bón 3- 5 lần/nam/vụ, bón 150-250 kg/ha/lần. Chia 2 -3

lần/vụ

1. Cây nhanh đâm chồi, đẻ nhánh nhiều

2. Cây nhanh phục hồi sau thu hoạch trái

3. Bông mập, trái đều, trái lớn nhanh

4. Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

Sản phẩm khác

back-to-top.png