Chi Tiết Sản Phẩm

HAPPY TREE 48(16-16-16) 25KG

Thành phần:

- Đạm tổng số 16%
- Lân hữu hiệu 16%
- Kali hữu hiệu 16%
- Độ ẩm 5%

Cách dùng HT NPK 16-16-16

1. Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 200-300kg/ha/lần

2. Nhóm cây rau màu: bón 100-200kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi geo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 100-170 kg/ha/lần. bón 2-3 lần/năm. Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa với liều dùng 0,3 - 1kg/gốc/lần. bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. bón 200-250 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cay cảnh: bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 150-250kg/ha/lần.

- Cây ra hoa đâm chồi mạnh

- Tăng tỉ lệ đậu bông, đậu trái

- Trái lớn nhanh, chất lượng cao

- Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng

Sản phẩm khác

back-to-top.png