Chi Tiết Sản Phẩm

HAPPY TREE 40(15-5-20) 25KG

HAPPY TREE 40(15.5.20) (25KG)

Thành phần:
- Đạm hữu hiệu 15%
- Lân hữu hiệu 5%
- Kali hữu hiệu 20%

- Độ ẩm 5%

Cách dùng HAPPY TREE 40 (15-5-20) (25KG)

1. Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Pha 150 -200g/kg/ha/lần.

2. Nhóm cây rau màu: Bón 250 - 300 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.

3. Nhóm cây ăn quả: bón 250-300 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. Bón giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.

4. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/năm. Bón từ 200-250 kg/ha/lần.

5. Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa. Lượng bón 300-350 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm

6. Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3 lần/năm. Bón 150-200 kg/ha/lần.

7. Nhóm hoa, cây cảnh: Bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón 150-250 kg/ha/lần.

1. Giúp cây ra hoa đâm chồi mạnh

2. Tăng tỉ lệ đậu bông đậu trái

3. Giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản

3. Cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng. Giảm chi phí.

Sản phẩm khác

back-to-top.png