Chi Tiết Sản Phẩm

FLO FLO

N 3%

P2O5 15%

Mo 15%,

Zn 0,2%

Bo 5%

 

+ Tăng khả năng ra hoa đậu trái, chống rụng hoa, trái non.

+ Tăng năng suất cây trồng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png