Chi Tiết Sản Phẩm

Ferrigel Value HT (250g)

N:16.3%

P2O5:15.2%

K2O:15.4%(KNO3)

Fe CHELATE 962PPM

Zn CHELATE 445PPM

Mn CHELATE 466PPM

 

+ Sử dụng cho tất cả các giai đoạn cây trồng và cho tất cả các loại cây trồng

+ Cân bằng dinh dưỡng cho cây, giúp cây khoẻ, rễ tốt, hoa đẹp, không rụng hoa,

+ Tăng chất lượng và sản lượng cây trồng.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png