Chi Tiết Sản Phẩm

ĐẠM HT 3 SỌC
ĐẠM HT 3 SỌC ĐẠM HT 3 SỌC ĐẠM HT 3 SỌC

ĐẠM HT 3 SỌC

Thành phần:
- Đạm tổng số 25,4%
- Hàm lượng axit tự do 1%
- Độ ẩm: 1%

 

 

 Cách dùng Ammonium Chloride HT (ĐẠM HT 3 SỌC)

- Nhóm cây lương thực: bón 2-3 lần/vụ. Bón từ 150-250 kg/ha/lần.

 - Nhóm cây rau màu: Bón 100-200 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/vụ. Giai đoạn sau khi gieo 2-3 tuần và sau khi gieo 4-6 tuần.
 - Cây ăn quả: bón 100-200 kg/ha/lần. Bón 2-3 lần/năm. Giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và nuôi trái.
 - Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: bón 2-3 lần/ năm. Bón từ 150-250 kg/ha/lần
 - Nhóm cây công nghiệp dài ngày: bón chia đều bón đầu, giữa và cuối mùa mưa với liều dùng 0,5 - 1kg/gốc/lần. Bón 2-3 lần/năm
- Nhóm cây lưu gốc: bón 2-3lần/năm. Bón 100-200 kg/ha/lần.
- Nhóm hoa, cây cảnh: bón 3-5 lần/năm hoặc vụ, bón từ 150-250 kg/ha/lần.

1. Cây đâm chồi mạnh, nhiều nhánh

2. Tăng ra hoa, đậu trái

3. Trái lớn nhanh, cây xanh bền

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Sản phẩm khác

back-to-top.png